Logowanie
Nie pamiętasz hasła?
Rejestracja jest niedostępna

Przepraszamy ale w tej chwili rejestracja jest niemożliwa.


Numerologia


NumerologiaNumerologia opiera się na wierzeniu, że cyfry i liczby pojawiające się w naszym życiu mają wpływ na jego przebieg. Przyjmuje się, że na podstawie różnych danych np. daty urodzenia, można obliczyć cyfrę rządzącą życiem człowieka.

Numerologia mówi, że mamy 9 cyfr, które charakteryzują różne typy ludzi:

1 – osoby silne psychicznie, które lubią dominować i wymyślać nowe rozwiązania, przywódcze oraz ambitne

2 – osoby ceniące współpracę i relacje partnerskie, obdarzone dużą intuicją

3 – osoby dążące do samorealizacji, kreatywne i utalentowane, często jednak nie mające dość siły, by osiągnąć zamierzony cel

4 – osoby zdeterminowane i pracowite, bardzo odpowiedzialne, sumienne oraz logicznie myśląc

5 – osoby lubiące się uczyć, pracowite i otwarte, ale dość słabe względem popadania w nałogi

6 – osoby ceniące wartości rodzinne i domowe, inteligentne, czułe oraz wrażliwe

7 – osoby ceniące rozwój i pracę, ambitne oraz kreatywne, często nastawione na zdobywanie majątku

8 – osoby lubiące tworzyć coś od podstaw, często uzdolnione artystycznie, ale bardzo uparte

9 – osoby uczuciowe, romantyczne i delikatne, chętnie niosące pomoc, często odnoszące sukcesy

Indywidualną cyfrę oblicza się poprzez dodanie cyfr daty urodzenia np. :

1 kwietnia 1986 rok – 1+4+1+9+8+6= 29= 2+9= 11= 1+1= 2 Cyfrą osoby urodzonej 1 kwietnia 1986 roku jest 2.